Κέντρο ψηφιακής ενημέρωσης για μαθητές και γονείς
Απευθυνθείτε στην γραμματεία των φροντιστηρίων Νέο για την λήψη των κατάλληλων κωδικών πρόσβασης.